Hotelová škola Praha 10, Vršovická 43
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 21. 9.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jírů Drahomíra .. .... Va Tm Hm Va - -
Mášová Dagmar - .. -
Svobodová Natalija - .. Kb - Lb .. -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Buřičová Helena
8 přesun << TPP 2.A (A1) K1 z 14.9. 7. hod
Homolková Alena
5 supl. (Jr Absc) CJL 4.D č.30 za odpadlou
Kabátová Bohuslava
3 změna ANJ 4.B (A1) č.23
3 spojeno (Sv Absc) ANJ 4.B (A2) č.23
Kolářová Vladimíra
8 přesun << TPP 2.A (A2) K2 z 14.9. 7. hod
Líbal Martin
5 supl. (Sv Absc) TOS 2.C (A1) TOS2 za odpadlou
7 odpadá TOS 2.C (A1) zrušeno
Tomčíková Eva
4 supl. (Jr Absc) CJL 4.D č.30 za odpadlou
Vacek Daniel
3 supl. (Jr Absc) CJL 3.A č.26 za odpadlou
6 supl. (Jr Absc) CJL 3.B č.34 za odpadlou
Změny v rozvrzích tříd
1.B
1 CJL odpadá (Jr)
2 ANJ A1 odpadá (Sv)
6 ANJ A1 odpadá (Sv)
2.A
8 TPP A1 K1 přesun << Bu z 14.9. 7. hod
8 TPP A2 K2 přesun << Km z 14.9. 7. hod
2.C
5 TOS A1 TOS2 supluje Lb (Sv)
7 TOS A1 odpadá (Lb)
2.E
2 ANJ A2 odpadá (Mš)
3.A
3 CJL č.26 supluje Va (Jr)
3.B
6 CJL č.34 supluje Va (Jr)
4.B
3 ANJ A1 č.23 změna Kb
3 ANJ A2 č.23 spojí Kb (Sv)
4.D
4 CJL č.30 supluje Tm (Jr)
5 CJL č.30 supluje Hm (Jr)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou